ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΕΤΠΑ
ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΕΤΠΑ

关于葡萄酒 - 葡萄酒指南

Ὰγαπῶ τόν καλόν οἶνον ὃταν ἄκρατος ἀφρίζει

καί τńν κύλικα μέ λάμψεις ξανθοχρύσους χρωματίζη.

Ὰγαπῶ μέ τήν ἀκτῖνα τῶν νυκτερινῶν λαμπάδων

τό πρωί νά περιμένω εὐωχούμενος καί ἄδων.

Ἡδονήν ἐγώ ζητήσας τοῦ σκοποῦ προσκαίρου  βίου

τεθαμμένην αὐτην εὗρον εἰς τό βάθος ποτηρίου.

 

Εμμανουήλ Ροΐδης (Πρόποσις 1885)

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy