Ο αμπελώνας

Ο συνεταιρισμός, εκτός από τις κτιριακές του εγκαταστάσεις, διαθέτει ιδιόκτητο αμπελώνα 23 στρεμμάτων, από τα οποία τα 20 στρέμματα είναι φυτεμένα με την ποικιλία Merlot και τα υπόλοιπα 3 με την ποικιλία Ξινόμαυρο. Η πυκνότητα φύτευσης είναι 330 φυτά ανά στρέμμα.

Τα πρέμνα έχουν διαμορφωθεί σε γραμμωτό σχήμα αμφίπλευρου Royat και επιδέχονται βραχύ κλάδεμα καρποφορίας. Το υποκείμενο πάνω στο οποίο είναι εμβολιασμένα τα φυτά του Ξινόμαυρου είναι το 110R, ενώ για το Merlot χρησιμοποιήθηκε το 1103Ρ.

Σε ένα τμήμα του αμπελώνα, για πειραματικούς λόγους, εφαρμόζονται οι αρχές της βιολογικής πρακτικής και η καλλιέργεια πιστοποιείται ως βιολογική από τη ΔΗΩ.

Newsletter

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter για να ενημερώνεστε για τα νέα προϊόντα και τις προσφορές