Διοικητικό Συμβούλιο

Φουντούλης Γεώργιος
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Κουμτσίδης Σταύρος
Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Σαββίδης Γεώργιος
Συμπράττων Σύμβουλος

Νικολής Νικόλαος
Γραμματέας - Αναπληρωτής Συμπράττων Σύμβουλος

Μπόφτσης Χρήστος
Σύμβουλος

Καραντώνης Γεώργιος
Σύμβουλος

Φουντής Χρήστος
Σύμβουλος

Newsletter

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter για να ενημερώνεστε για τα νέα προϊόντα και τις προσφορές