ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΕΤΠΑ
ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΕΤΠΑ

Παράταση περιόδου ισχύος αδειών αμπελοφυτεύσεων που έληγαν τα έτη 2020 και 2021, έως 31.12.2022

Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 313/34138/8.2.2022, προς τις ΔΑΟΚ της χώρας, (συνημμένη) παρατείνονται οι χορηγηθείσες Άδειες Φύτευσης αμπέλων που έληγαν (μετά την πάροδο τριετίας και τις τυχόν παρατάσεις τους) τα έτη 2020 και 2021 έως 31.12.2022 .

Συγκεκριμένα με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2117 τροποποιείται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 στο άρθρο 62, παράγραφος 3, στο σημείο ii) το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο.

Η ισχύς των αδειών που χορηγήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 64 και το άρθρο 66 παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι οποίες λήγουν τα έτη 2020 και 2021, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Οι  παραγωγοί  που  διαθέτουν  άδειες  σύμφωνα  με  το  άρθρο  64  και  το  άρθρο  66 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, οι οποίες λήγουν το 2020 και το 2021, δεν υπόκεινται,   στη  διοικητική   κύρωση   που  αναφέρεται   στο  άρθρο  89  παράγραφος   4  του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, υπό τον όρο ότι θα ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές έως τις 28 Φεβρουαρίου 2022 ότι δεν προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την άδειά τους και δεν επιθυμούν να επωφεληθούν από την παράταση ισχύος τους.

Οι  παραγωγοί  που  διαθέτουν  άδειες,  η  ισχύς  των  οποίων  επεκτάθηκε  έως  τις  31 Δεκεμβρίου 2021 και έχουν δηλώσει στην αρμόδια αρχή έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 ότι δεν προτίθενται να κάνουν χρήση της άδειά τους, επιτρέπεται να ανακαλέσουν τις δηλώσεις τους με γραπτή κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή έως  28 Φεβρουαρίου 2022 και να χρησιμοποιήσουν την άδειά τους εντός της παραταθείσας περιόδου ισχύος.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies