ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΕΤΠΑ
ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΕΤΠΑ

सभी के बारे में शराब – एक वाइन गाइड

Ὰγαπῶ τόν καλόν οἶνον ὃταν ἄκρατος ἀφρίζει
καί τńν κύλικα μέ λάμψεις ξανθοχρύσους χρωματίζη।
Ὰγαπῶ μέ τήν ἀκτῖνα τῶν νυκτερινῶν λαμπάδων
τό πρωί νά περιμένω εὐωχούμενος καί ἄδων।
Ἡδονήν ἐγώ ζητήσας τοῦ σκοποῦ προσκαίρου βίου
τεθαμμένην αὐτην εὗρον εἰς τό βάθος ποτηρίου।


ΕμμανουήλΡοΐδης (1885 Πρόποσις)

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy