ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΕΤΠΑ
ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΕΤΠΑ

Alles über Weine

Ὰγαπῶ τόν καλόν οἶνον ὃταν ἄκρατος ἀφρίζει

καί τńν κύλικα μέ λάμψεις ξανθοχρύσους χρωματίζη.

Ὰγαπῶ μέ τήν ἀκτῖνα τῶν νυκτερινῶν λαμπάδων

τό πρωί νά περιμένω εὐωχούμενος καί ἄδων.

Ἡδονήν ἐγώ ζητήσας τοῦ σκοποῦ προσκαίρου  βίου

τεθαμμένην αὐτην εὗρον εἰς τό βάθος ποτηρίου.

 

Εμμανουήλ Ροΐδης (Πρόποσις 1885)

×

This site uses cookies to distinguish visitors. To accept the use of cookies, please select
Cookies policy