ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΕΤΠΑ
ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΕΤΠΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΟΚ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Με αφορμή την τακτική γενική συνέλευση του ΑΑΟΣ ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου με θέματα ημερησίας διάταξης, σύσσωμη παρέστη και η Δ/νση Γεωργίας της Αντιπεριφέρειας του Νομού μας, παρόντος και του Δ/ντή κ. Λαζαρίδη Βασιλείου.

Στον χώρο της γενικής συνέλευσης καλέστηκαν αμπελουργοί και οινοποιοί της Ζώνης μας όπου τους αναλύθηκαν από την υπεύθυνη του τμήματος Οίνου και Αμπέλου, κα Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα, όλα τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν το αμπελουργικό μητρώο, τις ηλεκτρονικές δηλώσεις συγκομιδής, την αναδιάρθρωση των αμπελώνων, το εθνικό αποθεματικό και τις νέες φυτεύσεις.

Κατωτέρω ακολουθούν τα πρακτικά της ενημέρωσης. 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

 1)      Τι είναι;

Το αμπελουργικό μητρώο είναι ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών το οποίο αποτελείται από μια αλφαριθμητική βάση ( στοιχεία προσωπικά του παραγωγού, ταυτότητα, ΑΦΜ κτλ ) και μία χαρτογραφική βάση (στοιχεία αμπελοτεμαχίου, χάρτης, κωδικός ποικιλίας κ.α. ).

2)      Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για εγγραφή στο αμπελουργικό μητρώο είναι

Α) Φωτοτυπία ταυτότητας

Β) Ένα φορολογικό έγγραφο που να αποδεικνύει το ΑΦΜ

Γ) Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία του αμπελοτεμαχίου ( τίτλοι, ενοικιαστήρια  κα. )

Αν υπάρχουν μεταβολές στο Α.Μ. ως προς τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία καλλιέργειας του αμπελιού, πρέπει να προσέρχεστε στη ΔΑΟΚ για αυτές τις διορθώσεις με φωτοτυπίες από όλα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τις παραπάνω αλλαγές

3)      Α) Ποιός είναι υποχρεωμένος να έχει μητρώο;

          Β) Πού εξυπηρετεί;

Α) Υποχρεωμένοι να είναι εγγεγραμμένοι στο Α.Μ. είναι όσοι αποδεδειγμένα καλλιεργούν-εκμεταλλεύονται αμπελοτεμάχια. Η δήλωση στο μητρώο γίνεται μία φορά.

Β) Το Α.Μ. είναι απαραίτητο δικαιολογητικό σε όλες τις εφαρμογές που έχουν σχέση με τα αμπέλι, δλδ προγράμματα αναδιάρθρωσης, δηλώσεις συγκομιδής, άδειες από το αποθεματικό κ.α.

4)      Πώς γνωρίζω αν είναι εντάξει το αμπελουργικό μου μητρώο; Τι πρέπει να κάνω για να είναι εντάξει το αμπελουργικό μου μητρώο;

Εάν κάποιος έχει κάνει ηλεκτρονική δήλωση συγκομιδής μία φορά, τότε είναι τακτοποιημένο το Α.Μ. του για τα τεμάχια που έκανε δήλωση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να ενημερωθεί από τη ΔΑΟΚ μέσω του ΑΦΜ του για το ποιό πρόβλημα πρακτικά υπάρχει αλλά και για το ποιά δικαιολογητικά θα χρειαστούν. Οι αμπελοπαραγωγοί που κάνουν αίτηση στο Α.Μ. πρέπει οι ίδιοι να κάνουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ ) και οι ίδιοι να παραδίδουν την παραγωγή τους στα οινοποιεία, δλδ οι ίδιοι θα υποβάλλουν  και τη δήλωση συγκομιδής τους.  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

1)      Τι είναι και τι δηλώνουμε;

Δήλωση συγκομιδής είναι μια δήλωση στην οποία εισάγονται τα στοιχεία του παραγωγού, ο κωδικός του αμπελοτεμαχίου από το Α.Μ. και στη συνέχεια δηλώνεται από τον παραγωγό η ποσότητα σταφυλιών που συγκομίστηκε καθώς και ο προορισμός αυτών ( τι έγινε δλδ με τις ποσότητες, αν οινοποιήθηκαν από τον ίδιο, αν παραδόθηκαν σε κάποιο οινοποιείο κτλ) .

2)      Πότε γίνεται; 

Η ημερομηνία υποβολής για το 2014 ήταν από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2014. Για το 2015 υπήρξε παράταση έως 15 Ιανουαρίου.

3)      Πώς κάνω τη δήλωση;

Γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από το 2014. Υπήρξε μια εξαίρεση για χειρόγραφες δηλώσεις αλλά αφορούσε δηλώσεις που είχαν πρόβλημα με το Α.Μ. και δεν ήταν δυνατό να λυθεί άμεσα. Αρκετά οινοποιεία όπως και ο Συν/σμός εξυπηρετούν τα μέλη τους κατά γενικό κανόνα, υποβάλλοντας οι ίδιοι τις δηλώσεις συγκομιδής γι’ αυτούς. Υπεύθυνος όμως για τα ακριβή στοιχεία της δήλωσης παραμένει ο παραγωγός. Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι σωστό και επικαιροποιημένο το Α.Μ.

4)      Είμαι υποχρεωμένος και γιατί;

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού 436/09 της επιτροπής όλοι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση είναι υποχρεωμένοι να κάνουν δήλωση συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσης της.

5)      Ποιοι απαλλάσσονται από την υποβολή;

Απαλλάσσονται μόνο οι αμπελοκαλλιεργητές με εκμετάλλευση  που καταλαμβάνει λιγότερο από 1 στρέμμα ( 0,1 εκτ. ) αμπελώνα και τα προϊόντα τους προορίζονται  για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθενται στο εμπόριο.

Επίσης εξαιρούνται και οι οινοποιοί που οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής της.

6)      Τι συνέπειες θα υπάρξουν αν δεν προβώ σε δήλωση;

Όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων (π.χ. πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, χορήγηση δικαιωμάτων από το αποθεματικό κ.α.) για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελουργική περίοδο.

7)      Ποια είναι η σωστή διαδικασία για να βγουν τα έγγραφα προς απόσταξη-βράσιμο;

Σύμφωνα με το νόμο 2969/2001 η βεβαίωση απόσταξης  για τα καζάνια εκδίδεται από τα τελωνεία τα οποία όμως ζητάνε μια βεβαίωση από την ΔΑΟΚ. Αυτή η βεβαίωση βεβαιώνει την ιδιότητα του παραγωγού, τη θέση, την έκταση ( στοιχεία του Α.Μ. ) και την ποσότητα πρώτων υλών που συγκέντρωσε ( από τη δήλωση συγκομιδής ). Εφόσον ζητηθεί αυτή η βεβαίωση από το Τελωνείο, εμείς με τη σειρά μας είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε την βεβαίωση αυτή εφόσον έχει υποβάλλει ο παραγωγός τη δήλωση συγκομιδής που εμείς την βλέπουμε ηλεκτρονικά.

Χωρίς αυτή τη δήλωση δεν θα χορηγείται οποιαδήποτε βεβαίωση παραγωγής σταφυλιών.   

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

1)      Τι είναι;

Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου που στηρίζει οικονομικά την αναδιάρθρωση των αμπελώνων Με επιδότηση μέσω του προγράμματος αυτού μπορείς να εκριζώσεις τον αμπελώνα, να βάλεις καινούριο στην ίδια ή σε άλλη θέση και να το υποστυλώσεις. Ακόμη,  μπορείς να αιτηθείς μόνο  την αλλαγή  πασσάλων, τον εμβολιασμό καθώς και τις φυτεύσεις από το αποθεματικό.

2)      Πότε λαμβάνει χώρα χρονικά η αναδιάρθρωση;

Το νέο πρόγραμμα θα ισχύει μέχρι την περίοδο 2017-18.

Περίοδος αιτήσεων: 1 Μαρτίου έως 15 Μαΐου κάθε χρόνο, για εργασίες που θα γίνουν το επόμενο έτος.

3)      Απαραίτητα δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι

Α) Φωτοτυπία ταυτότητας

Β) Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας ή άλλου φορολογικού εγγράφου

Γ) Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης

Δ) Φωτοτυπία ΟΣΔΕ του αιτούντος.

Ε) Να υπάρχει καταχώρηση στο Α.Μ.

Ζ) Δηλώσεις συγκομιδής για δύο αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης και για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια.

Η) Τίτλους ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια.

4)      Πότε προκύπτει η καταβολή των χρημάτων;

Η οικονομική στήριξη καθορίζεται κατά στρέμμα και κατά περιοχή  ( ορεινές – μειονεκτικές και λοιπές  ). Γενικά:

 

ΟΡΕΙΝΕΣ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ

Εκρίζωση-απώλεια εισοδήματος, αναφύτευση και υποστύλωση

1846 €/στρ.

1621 €/στρ.

Μόνο για φύτευση-υποστύλωση

1005 €/στρ.

857 €/στρ.

Επανεμβολιασμός

725 €/στρ.

532 €/στρ.

 Όλα τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 10 Ιουλίου για πληρωμή.        

Είθισται να καλύπτει τις υποχρεώσεις του έως 15 Οκτωβρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Τα λοιπά μέτρα πλην της εκρίζωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν εώς τις 10 Ιουνίου προκειμένου να πληρωθούν  το ίδιο οικονομικό έτος.  Εάν το μέτρο εκτελεστεί μετά τις 10 Ιουνίου  ο παραγωγός  πληρώνεται κανονικά έχοντας υποβάλλει εγγυητική επιστολή  που αντιστοιχεί στο 120% της ενίσχυσης. 

5)      Υποχρεώσεις   των νέων φυτειών αμπελιών που θα προκύψουν μετά την αναδιάρθρωση.

Οι νέες φυτείες που προκύπτουν μετά την αναδιάρθρωση πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον 8 έτη. Επίσης, πρέπει να δηλωθούν στο ΟΣΔΕ για τα παραπάνω έτη .

Στην  αίτηση ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) θα πρέπει να δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας και ως παράλληλη δράση «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων» με τους κωδικούς όπως κάθε φορά ισχύουν . Αντίγραφο της ενιαίας θα πρέπει να προσκομίζεται στην ΔΑΟΚ κάθε έτος.

Τέλος θα πρέπει να γίνεται δήλωση συγκομιδής κάθε χρόνο για τα  παραπάνω έτη.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ – ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

1)      Τι ισχύει;

Συνεχίζεται η απαγόρευση των νέων φυτεύσεων αμπέλων χωρίς άδεια.

Αιτήσεις για το 2015 δεν θα γίνουν γιατί είναι σε ισχύ οι παλιές αιτήσεις και δεν  έχουν πολλά στρέμματα να μοιράσουν. Οι αιτήσεις υποβάλλονταν στην ΔΑΟΚ με κάποια δικαιολογητικά και κατόπιν γινόταν κατάταξη με κριτήρια που ορίζονταν με απόφαση από το Υπουργείο. Η τελική κατανομή γινόταν από το Υπουργείο. Από το 2016 θα αλλάξει ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και  κατανομής των δικαιωμάτων.

2)      Απαιτούμενα έγγραφα

Α)  Φωτοτυπία ταυτότητας

Β)  Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας

Γ)  Φωτοτυπία συμβολαίου του χωραφιού ή του ενοικιαστηρίου

3)      Κριτήρια επιλογής

Προτεραιότητα ως προς τους δικαιούχους έχουν:

A)    Οι νέοι γεωργοί ( νεοεισερχόμενοι στην αμπελουργία )

B)    Αγρότες

Γ)    Οινοποιοί, κάτοχοι τουλάχιστον 20 στρ.

Δ)    Λοιποί κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μη κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης

4)      Δικαιώματα αναφύτευσης

Εάν κάποιος εκριζώσει το αμπέλι του, το ελέγξει η ΔΑΟΚ  και πάρει   στα χέρια του δικαιώματα αναφύτευσης από τη ΔΑΟΚ, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει φυτεύοντας ο ίδιος αμπέλι μέσα στα επόμενα 5 έτη ή να τα μεταβιβάσει σε κάποιον άλλο ( αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέχρι τέλος του 2015 )

5)      Πιθανότητα επιδότησης

Αν κάποιος έχει δικαιώματα αναφύτευσης στα χέρια του μπορεί να μπει στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και να επιδοτηθεί για φύτευση και υποστύλωση.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ-ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΑΟΚ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies